OFTALMOLOGICKÉ VYŠETRENIE (OCULISTIC EXAMINATION / OPHTALMOLOGISCH VISITATION)

Dňa 3. 11. 05 sme boli na oftalmologickom vyšetrení na klinike chorôb psov a mačiek na veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Nižšie sú uvedené výsledky (všetko bolo negatívne).
On 3rd of November 2005 we were on oculistic examination on clinic of diseases of dogs and cats of University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, Czech Republic. Results are noted below (all was negative).
3. 11. 05 - Die Ophtalmologish Visitation - Die Universität Veterinär und Pharmazeutisch Wissenschaft im Brno. Die Resultate sind genannt unten. (Alles negativ).


KLIKNI NA OBRÁZOK / CLICK ON IMAGE / Mit klicken vergrössern Sie denn Bild.

choroba/disease/die Erkrankungnie je/not found/negativ
Microphtalmie
 • Palpebrální aplazie/Kolobom
 • Atrezie punct. lacrimale
 • Perzistentní pupillární membrána
 • PHTVL/PHPV
 • CEA
 • RD
 • Ektropium/Entropium
 • Distichiasis
 • Trichiasis
 • Korneální dystrofie
 • Katarakta
 • Luxace čočky
 • PRA